Město Bílovec zodpovědně přemýšlí o odpadové legislativě a myslí na budoucnost

8 března, 2022 Off Od Jan Halász

Ve středu 26. ledna 2022 prezentovali zástupci firmy CEVYKO
(Centrum pro využití komunálního odpadu) všem pozvaným
zastupitelům města možnosti řešení komunálního odpadu
města Bílovec. Setkání zorganizovalo vedení města ve spolupráci s jednatelem společnosti SLUMBI s r.o. Dále byli přítomni někteří vedoucí odborů městského úřadu a předsedové
osadních výborů místních částí.
Cílem setkání bylo získání co nejvíce informací ohledně
možného vstupu města Bílovce do společnosti CEVYKO.
Ředitel společnosti Ing. Václav Zyder uvádí: „Chceme vybudovat moderní centrum, které umožní zapojeným městům
a obcím dlouhodobě řešit problematiku komunálního odpadu nejen v souladu s legislativou, ale také s maximální
možnou mírou materiálového nebo energetického využití
odpadů.”
Projekt CEVYKO má tři akcionáře, kterými jsou město
Havířov, společnost ASOMPO, která sdružuje obce a města Novojičínska (Bílovec na rozdíl od jiných okolních měst
a obcí nikdy nebyl členem), a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem. Právě do tohoto spolku mohou se souhlasem zmíněných akcionářů vstoupit i další města a obce.
Od založení CEVYKA už zmíněná města podle velikosti
svých podílů vložila do společnosti miliony korun. V případě Havířova to je více než 20 milionů korun, Orlová dala
zatím 6 milionů. Také město Bílovec počítá s tím, že musí
být připraveno na budoucnost a zajistit si, kam bude své
odpady vyvážet. A hlavně, za kolik. Od roku 2030 budou
skládky inkasovat za vysypání komunálního odpadu několikanásobně více korun než nyní.
Zajistit si dlouhodobé a stabilní řešení problematiky komunálních odpadů, nad kterým budeme mít přímou kontrolu, je náš společný cíl.
Děkujeme všem přítomným za zájem o naše město, panu
jednateli SLUMBI pak za zajištění této prezentace. Jedině dostatek informací může pomoci zastupitelům města se zodpovědně rozhodnout.
Vedení města