Z archivu bíloveckého zpravodaje

8 března, 2022 Off Od Jan Halász

1.3. 1991 vstoupila v platnost nová organizační struktura městského úřadu, která reagovala na osamostatnění obcí Slatina a Velké Albrechtice. Novým tajemníkem úřadu se stal pan Erich Richtar. V tomto roce došlo rovněž k přejmenování názvů ulic: Marxova ulice byla usnesením zastupitelstva pojmenována jako Městský kopec, Rudé náměstí se změnilo na Slezské náměstí a Fučíkova ulice byla nazvána ulicí Ostravskou. Ve všech místních částech se občané rozhodli, že si zvolí svůj místní aktiv, který bude nositelem vzájemných vztahů mezi obyvateli vesnice a městskou radou.

Mediální komise