Interaktivní formuláře

Ukázka interaktivního formuláře

Popis projektu a jeho přínos pro Bílovec a jeho občany

Při řešení životních situací musí občané Bílovce (případně žadatelé z jiných měst) vyplňovat formuláře, které pak následně musí doručit na Městský úřad. Tyto formuláře mají být i součástí „životních situací“, které jsou povinnou součástí webových stránek města.

Potřebuje-li občan pro svoji životní situaci vyplnit nějaký formulář dnes, nyní musí:

 

Interaktivní formuláře umožní občanům vyplnění přímo v počítači s následným elektronickým zasláním příslušné osobě. Pro občany je to ulehčení od administrativy, protože ihned po vyplnění dochází k odeslání formuláře správné osobě na úřadě. Interaktivní formulář může také automaticky kontrolovat správnost vyplnění některých položek, případně neumožní odeslání bez vyplnění povinných položek. Zároveň je to i epidemiologické opatření vhodné v době nařízení omezujících osobní kontakt, protože se osobní kontakt mezi občanem a zaměstnancem Městského úřadu omezuje na minimum.

Po zavedení interaktivních formulářů budou občanům stačit 3 kroky:

Přínosy projektu